Skip to main content Skip to search

Horeca & Leisure

nick-hillier-313992

HORECA & LEISURE

Ben Kaal:

“Het toerisme en recreatie in Nederland neemt sterk toe. Locatie, vernieuwende concepten en hoge mate van service zijn de voorwaarden om financiering te laten slagen. Onder invloed van toenemende kostendruk en klanteisen staan bedrijven continu voor de uitdaging verbeteringen en besparingen te behalen. Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld verdere investering in nieuwe concepten & integrale procesverbetering.”

Wij bespreken niet alleen de financiële performance, maar gaan ook graag in gesprek over de nieuwste ontwikkelingen in de horeca/hotels en leisure sector zoals:

  • Duurzaam ondernemen
  • Bewust en gezond
  • Blurring
  • Internet of Things
  • Sharing (opkomst AirBnB)

Bezettingsgraad

Horeca/Hotels en leisure is een sector waarin bezettingsgraad een zeer prominente rol inneemt. De RevPar (omzet/bezettingsgraad) drukt dit uit. Ook de personeelskosten zijn een belangrijke post. Aan de ene kant dient men hier flexibel in te zijn, maar aan de andere kant is de serviceverlening door het personeel het eerste visitekaartje. Goed personeel vinden en flexibele inzet vraagt constante aandacht vanuit het management. Daarmee komt direct het belang van goed en ervaren management aan bod. Deze sector kent vele nieuwkomers, maar is bij uitstek een sector waar je zeer goed moet weten hoe het werkt en met wie je zaken doet.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe uw bedrijf zo optimaal mogelijk te laten functioneren en daarvoor de financiële middelen te verkrijgen. Wij hebben diverse netwerkpartijen voor u die naast ons zelf u verder kunnen helpen. De rol van de leveranciers (o.a. brouwerijen) en de afspraken met eigenaar van de locatie zijn in deze sector van groot belang.