Bedrijfswaardering


Wat is de waarde van mijn bedrijf?


Bedrijfswaardering is een vak apart. Op tal van momenten is er behoefte aan een deskundig en professioneel oordeel over de waarde van een onderneming of de aandelen daarvan. Bij waarderen staan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige resultaten centraal, het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, maar kan wel een goed uitgangspunt zijn voor de inschatting van de toekomstige vrije geldstroom en bijbehorende risico's.

Onze waarderingsdeskundigen bij FBM hebben vele waarderingsrapporten gemaakt waarvan enkelen toonaangevende namen aan de rechterzijde zijn toegevoegd. Daarnaast zijn onze waarderingsdeskundigen allen afgestudeerd Business Valuator aan de RSM Erasmus, Tias Nimbus en zijn aangesloten bij de brancheorganisatie; Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV, www.nirv.nl).


Whitepaper: Wat is mijn bedrijf waard?


Veel ondernemers hebben wel een idee van wat hun bedrijf waard zou moeten zijn. Vaak gebaseerd op kengetallen die voor de branche de ronde doen.

Maar in de praktijk blijkt keer op keer dat een gedegen bedrijfswaardering leidt tot een behoorlijk afwijkende waarde. In deze paper onderscheiden we de bedrijfsbenadering en de marktbenadering. We treden in meer detail over de verschillende aspecten die daarbij komen kijken.


Aantal register valuaters

Opgestelde waarderingen

Aantal jaren actief

Aanleiding voor een bedrijfswaardering

Gecertificeerd en deskundig


Er kunnen zich veel situaties voordoen waarbij inzicht in de waarde van uw onderneming van groot belang is. Enkele voorbeelden:
1. Binden van uw personeel aan de onderneming door de implementatie van een medewerkersparticipatie regeling.
2. Ter voorbereiding op een aan- of verkoop van een onderneming.
3. Management buy in (MBI) of management buy out (MBO).
4. Conflicten tussen aandeelhouders.

Bent u benieuwd naar hoe wij de waarde van uw bedrijf bepalen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze Register Valuators; Ben Kaal of Michiel Dullaert.


Recente waarderingen


Montapacking gaat samen met WSSN en TWI uit Nieuwveen verder


FBM Corporate Finance heeft de verkoop van WSSN en TWI uit Nieuwveen aan Montapacking begeleid. Vlak voor de jaarwisseling werden de handtekeningen gezet.

blogs over bedrijfswaarderingen


Bedrijfswaardering op basis van de marktbenadering


Wanneer we naar de waarde van een bedrijf kijken op basis van ‘multiples’ van recente transacties van vergelijkbare bedrijven, spreken we van bedrijfswaardering op basis van een markbenadering.

Het verschil tussen ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde


De ondernemingswaarde van een bedrijf kun je op verschillende manieren bepalen. Voorbeelden zijn de bedrijfsbenadering, waarbij we kijken naar de financiële waarde die het bedrijf kan genereren.

Bedrijfswaardering op basis van de bedrijfsbenadering


Bij een bedrijfswaardering op basis van de bedrijfsbenadering kijken we primair naar de financiële waarde die het bedrijf kan genereren.