Bedrijfswaardering


Wat is de waarde van mijn bedrijf?


Bedrijfswaardering is een vak apart. Op tal van momenten is er behoefte aan een deskundig en professioneel oordeel over de waarde van een onderneming of de aandelen daarvan. Bij waarderen staan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige resultaten centraal, het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, maar kan wel een goed uitgangspunt zijn voor de inschatting van de toekomstige vrije geldstroom en bijbehorende risico's.

Onze waarderingsdeskundigen bij FBM hebben vele waarderingsrapporten gemaakt en zijn allen afgestudeerd Business Valuator aan de RSM Erasmus, Tias Nimbus en zijn aangesloten bij de brancheorganisatie; Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV, www.nirv.nl).


Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Gecertificeerd en deskundig


Als u plannen heeft met uw bedrijf dan is het van belang om de waarde ervan te kennen. Of het nu gaat om de aan- of verkoop, in- of uit treden van vennoten, het laten participeren van medewerkers of bij een belangenconflict. Het startpunt van deze intensieve trajecten begint altijd met de vraag; wat is de waarde van uw bedrijf?

Wilt u weten wat uw bedrijf waard is? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze Register Valuators; Ben Kaal of Michiel Dullaert.

Register Valuators

Aantal waarderingen

Aantal jaren actief


Bedrijfswaarderingen

Referenties


Test 2

Bedrijfswaardering

FBM is gevraagd om voor het nieuwe management de economische waarde van de aandelen van Holland Water vast te stellen

RBK Group

Bedrijfswaardering

FBM heeft voor de directie van RBK Group een waardebepaling gemaakt voor de mogelijke implementatie van een medewerkersparticipatieregeling

Bedrijfswaardering

FBM heeft voor de directie van P2 een waardebepaling gemaakt voor de implementatie van een medewerkersparticipatieregeling