Bedrijfswaardering


Wat is de waarde van mijn bedrijf?


Bedrijfswaardering is een vak apart. Op tal van momenten is er behoefte aan een deskundig en professioneel oordeel over de waarde van een onderneming of de aandelen daarvan. Bij waarderen staan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige resultaten centraal, het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, maar kan wel een goed uitgangspunt zijn voor de inschatting van de toekomstige vrije geldstroom en bijbehorende risico's.

Onze waarderingsdeskundigen bij FBM hebben vele waarderingsrapporten gemaakt waarvan enkelen toonaangevende namen aan de rechterzijde zijn toegevoegd. Daarnaast zijn onze waarderingsdeskundigen allen afgestudeerd Business Valuator aan de RSM Erasmus, Tias Nimbus en zijn aangesloten bij de brancheorganisatie; Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV, www.nirv.nl).

Aanleiding voor een bedrijfswaardering

Gecertificeerd en deskundig


Er kunnen zich veel situaties voordoen waarbij inzicht in de waarde van uw onderneming van groot belang is. Enkele voorbeelden:
1. Binden van uw personeel aan de onderneming door de implementatie van een medewerkersparticipatie regeling.
2. Ter voorbereiding op een aan- of verkoop van een onderneming.
3. Management buy in (MBI) of management buy out (MBO).
4. Conflicten tussen aandeelhouders.

Bent u benieuwd naar hoe wij de waarde van uw bedrijf bepalen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze Register Valuators; Ben Kaal of Michiel Dullaert.

Aantal register valuaters

Opgestelde waarderingen

Aantal jaren actief


Bedrijfswaarderingen

Referenties


Test 2

Holland Water

FBM is gevraagd om voor het nieuwe management de economische waarde van de aandelen van Holland Water vast te stellen

P2

FBM heeft voor de directie van P2 een waardebepaling gemaakt voor de implementatie van een medewerkersparticipatieregeling

Mogelijk Vastgoed

FBM heeft de directie van Mogelijk geadviseerd bij het vaststellen van de economische waarde van de onderneming in verband met een MBI.

Witteveen + Bos

FBM ondersteunt de directie van Witteveen+Bos bij diverse onderdelen met betrekking tot de medewerkersparticipatie regeling

Vicoma Engineering

FBM is gevraagd om voor de nieuwe aandeelhouders de economische waarde van de aandelen van Vicoma Engineering vast te stellen