Skip to main content Skip to search

Food & Agri

nieuwscarrousel agrarisch

FOOD EN AGRICULTUUR

“Food en Agri is van levensbelang.”

Ondernemers in de Agribusiness staan voor een grote uitdaging. Steeds meer mensen voorzien van betere voeding, tegen lager gebruik van grondstoffen en tegen lagere prijzen. De ontwikkelingen in de energiemarkt zijn moeilijk voorspelbaar maar hebben een grote impact op Food en Agri. Overheden en consumenten zijn steeds kritischer op het gebruik van pesticides en bestrijdingsmiddelen. Regulering is streng en dwingt ondernemers tot investeren in processen en overhead. Om voorop te blijven lopen is de noodzaak tot investeren in de onderneming onverminderd groot.

Continue spelen er vragen omtrent de groei van de onderneming. Hoe veel gaan we investeren en hoe gaan we dit financieren? FBM speelt al jaren een prominente rol in de Food en Agri om ondernemers hierbij te helpen.

Het kan gaan over opvolging, overdracht en overnames. Maar ook ondernemingen met meerdere aandeelhouders, binnen of buiten de familie, is een gebied waar wij veelvuldig actief zijn. Want de uitdagingen van de sector, zoals schaalvergroting en duurzaamheid vragen om uitgekiend ondernemerschap. En daar dragen wij graag aan bij.

Waarom FBM als uw bedrijfsadviseur?

Bij FBM begrijpen we dat cijfers de basis zijn van veel vraagstukken. Maar met alleen de cijfers ben je er nog niet. Ook de manier waarop alle partijen bij de aanvraag van een financiering, bij een herstructurering of bij een overname elkaar tegemoet treden is bepalend. Het blijft mensenwerk. Het combineren van die twee grootheden, dat snappen wij bij FBM.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend eerste gesprek. Dit gesprek kan u in vele opzichten verder brengen. Daarnaast stellen wij een analyse op en komen wij graag met een plan van aanpak. Onze visie is om in teamverband altijd tot een gewenst resultaat te komen. Wij adviseren, u beslist.