“Wie schrijft die blijft”. Dit oude gezegde geldt in de Automotive al enige tijd niet meer. Al schrijf je je aantallen, het betekent niet dat je blijft als dealer. In het huidige herstructureringsgeweld in de dealernetwerken worden contractanten die keurig hun aantallen gerealiseerd hebben in de afgelopen jaren, gedwongen tot verkoop van hun onderneming. Er wordt hierbij gedreigd met opzegging of het gebeurt gewoon.

Dat wil niet zeggen dat je niet goed moet blijven schrijven in dit proces. Zowel tijdens de contractperiode als tijdens het aan- en verkoopproces valt het ons op dat er te weinig geschreven wordt. Ons advies: maak verslagen van besprekingen en laat dit bevestigen door de wederpartij (importeur of wederpartij in het overdrachtsproces). Het komt helaas te vaak voor dat er misverstanden ontstaan of er gewoon zaken later ontkend of verdraaid worden.

Een ander punt is dat twee meer horen dan één. Ga in (moeilijke) gesprekken met de importeur of in het aan- en verkoopproces bij voorkeur met twee personen het gesprek aan. Uw emoties als ondernemer kunnen er toe leiden dat u het toch iets anders hoort en iemand met meer afstand tot de zaak luistert anders. U voert dit soort gesprekken misschien maar eens in uw leven en ondersteuning van iemand die dit soort processen al vaker heeft doorlopen kan handig zijn.