Het rommelt weer eens een keer in de bouwsector. En nu eens niet door slechte economische omstandigheden of het ontbreken van vraag. Maar door overheidsbesluiten die een ongekend effect hebben op vele sectoren.

Alhoewel de stikstof- en de PFAS problematiek in de kern veel van elkaar verschillen is er wel een grote gemene deler te herkennen. Beide problematieken zorgen er voor dat een meerderheid van nieuw op te starten bouw & grondverzetswerkzaamheden ernstige vertraging oploopt. De overheid haalt onder meer haar doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen niet, maar ook vele infrastructurele projecten kunnen niet of ernstig vertraagd van start.

De effecten op onder meer de bouwsector zijn groot. Bestaande projecten kunnen weliswaar op basis van reeds verstrekte vergunningen doorgaans gerealiseerd worden. Maar een zeer groot deel van de nieuwe projecten kunnen en mogen niet opgestart worden. De lokale en regionale overheden weten niet hoe ze met de problematiek moeten omgaan. Heldere instructies van de centrale overheid ontbreken nog.

Voor veel bedrijven in de bouwsector kan dit de nekslag betekenen. Grondverzetsbedrijven en hoveniersbedrijven merken het nu als eerste. Nieuwe werkzaamheden mogen niet gestart worden, maar de werknemers moeten wel doorbetaald worden. De schade is op niemand verhaalbaar.

Hoe los je dit probleem nu financieel op? Kun je hiervoor aankloppen bij banken? Indien de onderneming een jarenlange relatie heeft met de huisbankier en voldoende financieel solide is zal de bank vaak wel bereid zijn haar medewerking te verlenen en het werkkapitaal krediet (tijdelijk) te verruimen. Maar voor vergaande financiële assistentie om een onzekere, en vaak verlieslatende, periode te overbruggen zullen banken veelal passen. Ook nieuwe projectfinancieringen zullen om deze redenen waarschijnlijk niet verstrekt worden. Het beleid van de drie grootbanken ten aanzien van deze crisis is, al dan niet terecht, terughoudend.

Waar kun je dan wel terecht voor de noodzakelijke financiële assistentie? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Maar daar zijn wij bij FBM in gespecialiseerd. Oplossingen zoeken voor complexe en niet eenvoudig op te lossen problemen. Er zijn zeker partijen in de markt te vinden die bereid zijn om tijdelijke of structurele assistentie te verlenen. De risicobereidheid van dergelijke partijen is hoger. Daar staat dan wel weer een hoger prijskaartje tegenover. Maar de continuïteit van uw onderneming is u veel waard.

Bel ons gerust. Dan kunnen wij gezamenlijk aan de beste oplossing werken.

 

Stefan Antonissen
Partner FBM
+31 (06) 547 47 588
s.antonissen@fbm.nl