Skip to main content Skip to search

Industrie

nieuwscarrousel industrie

INDUSTRIE

Stefan Antonissen: “Innovatie zet Nederlandse industrie weer op de kaart”

Waarom zijn wij er van overtuigd dat de Nederlandse maakindustrie de toekomst heeft? Nederlanders kenmerken zich door een hoge mate van veerkracht en ondernemerschap. Dat zorgt in combinatie met het internationaal hoog aangeschreven opleidingsniveau in Nederland en onze internationale ambities voor voldoende dynamiek in en groeikansen voor de industriële sector.

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen achter de groei?

De productie en werkgelegenheid in de industriële sector zijn de afgelopen jaren met meer dan 3% per jaar toegenomen. Deze trend zet zich nog enkele jaren voort. Maar wat betekent dat voor de prijsontwikkelingen?

 • Er blijven veel kansen liggen in export en innovaties. Daar zijn wij in Nederland goed in, maar hoe behouden wij dit voordeel?
 • Technologische ontwikkelingen zoals robotisering, verduurzaming, Internet of Things, sensortechnologie en 3D printing zetten door.
 • Effectievere en efficiëntere productieprocessen door verbetering in informatie en inzicht.
 • Verbetering industriële productbeschikbaarheid, service en klantgerichtheid.
 • Privacy en veiligheid: cybersecurity en werkplek beveiliging.
 • Verkorting van de industriële productcycli.
 • Innovatie zorgt onder meer voor een verdere reductie van de afhankelijkheid van (goedkope) arbeid. De productie zal daarom niet altijd meer verplaatst worden naar lage lonen landen om concurrerend te zijn. Wij verwachten dat hierdoor de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie zal toenemen.
 • De industriële sector blijft een kapitaalintensieve sector, waardoor de uitdagingen van de financierbaarheid van de plannen zullen toenemen.

Onderscheidend vermogen FBM

Met welke vraagstukken kunnen wij u met onze kennis en relevante ervaring in de industriële sector helpen?

 • Het is lastig om de juiste keuzes in investeringen in innovatie, machines/apparatuur en mensen te maken. Wij helpen u door de juiste analyses te maken en oplossingen te bedenken voor uw investeringsvraagstukken.
 • Wij helpen u te zoeken voor een passende partij om uw plannen te financieren. Dat kan variëren van private equity partijen die uw groei ondersteunen met risicokapitaal tot alternatieve financiers en banken die op basis van aantoonbare kasstromen uw plannen willen financieren.
 • Dankzij ons uitgebreide netwerk binnen- en buiten de sector kunnen wij u assisteren bij de aan- en verkoop van bedrijven/bedrijfsonderdelen om de groei een verdere impuls te geven
 • Wij helpen u de juiste focus te leggen op de kernactiviteiten en bedrijfsonderdelen van uw onderneming. Op basis van dit advies kunt u beslissen om bedrijfsonderdelen die niet of onvoldoende bijdrage aan uw resultaat, af te stoten.
 • Voor het opstellen van waarderingsrapporten van aan- of te verkopen ondernemingen hebben wij enkele geregistreerde waarderingsspecialisten in huis.
 • Indien u twijfelt over de juiste koers van uw onderneming en over de vraag op welke trends en ontwikkelingen moet worden ingespeeld, maken wij met u een actueel strategisch plan voor de lange termijn.

FBM adviseert en begeleidt industriële bedrijven bij alle financierings-, herstructurerings- en fusie- en overnamevraagstukken . FBM is hierbij adviseur en vertrouwenspersoon van de DGA, zowel zakelijk als privé.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend eerste gesprek. Dit gesprek kan u in vele opzichten verder brengen. Daarnaast stellen wij een analyse op en komen wij graag met een plan van aanpak. Onze visie is om in teamverband altijd tot een gewenst resultaat te komen. Wij adviseren, u beslist.