Skip to main content Skip to search

Commercieel Vastgoed

COMMERCIEEL VASTGOED

Het financieringslandschap  voor (commercieel) vastgoed is drastisch gewijzigd. Terwijl de vraag naar financiering onverminderd groot blijft, neemt de financieringsbereidheid bij de traditionele grootbanken steeds verder af. Het gat dat hierdoor ontstaat wordt opgevuld door nieuwe toetreders als pensioenfondsen, buitenlandse banken en privaat gefunde fondsen. Dit zorgt voor een breder aanbod, waarbij maatwerk steeds belangrijker wordt. Daar komt bij dat de vereisten voor een financieringsaanvraag fors zijn toegenomen. Een goede voorbereiding en gestructureerde werkwijze vergroot de kans van een succesvol en efficiënt proces aanzienlijk.

Aangezien wij ons dagelijks met deze vraagstukken bezighouden, zijn wij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, hebben wij ingangen bij alle relevante spelers en zijn wij op de hoogte van de vereisten die gesteld worden. Hiermee zijn wij in staat om voor onze klanten een passende, marktconforme oplossing te realiseren en hen te ontzorgen bij het inregelen hiervan.

 

Onderscheidend vermogen FBM

FBM is een corporate finance bureau dat sinds 1990 actief is op het gebied van financieel-strategische onderwerpen als aan- en verkoop, het aantrekken van funding en/of herstructureringsvraagstukken. Ons team bestaat uit 13 ondernemende specialisten met een achtergrond als zakenbankier en/of consultant. Onze vastgoedpraktijk wordt gevormd door drie ervaren adviseurs. We hebben een eigen visie en hands-on mentaliteit. Advies met karakter noemen we dat.

Vraagstukken die wij onder andere voor onze klanten oplossen:

  • Het verkrijgen van beleggings- en/of projectfinanciering(en) in Nederland of in het buitenland voor zowel rechtspersonen als in privé (box III).
  • Herstructureren van bestaande vastgoedportefeuilles om verdere groei van de portefeuilles te faciliteren.
  • Monitoring en tijdig acteren op herfinancieringsmomenten. Looptijden leningen structureren om afhankelijkheid van een financier te beperken.
  • Monitoring en tijdig acteren op renteherzieningsmomenten. Ondersteuning bij het optimaliseren van de rente structuur.
  • Informatie aanlevering. Ondersteuning van klanten met de monitoring en aanlevering van de juiste informatie aan financiers.

Recente transacties

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan u in vele opzichten verder brengen. Daarnaast stellen wij een analyse op en komen wij graag met een plan van aanpak. Onze visie is om in teamverband tot het gewenste resultaat te komen. Wij adviseren, u beslist.

Philip van der Hoek
Adviseur
+31 (0)6 13 30 91 56
p.vanderhoek@fbm.nl

Stefan Antonissen
Partner
+31 (0)6 54 74 75 88
s.antonissen@fbm.nl

Pieter Westland
Senior adviseur
+31 (0)6 83 17 44 24
p.westland@fbm.nl

Ontwikkelingen en trends

  • Voor de grootbanken is duurzaamheid het toverwoord, het acceptatiebeleid wordt hier steeds meer op aangepast. Denk hierbij aan noodzakelijke energielabels en duurzaamheidsplan voor nieuw aan te kopen objecten.
  • Verhuurde woningen en transformatieprojecten van kantoren/bedrijfsruimtes naar woningen zijn momenteel gewild onder financiers. Objecten als bedrijfsruimten, kantoren, leisure en retail zijn moeilijk(er) financierbaar. Locatie en duurzaamheid zijn daar de meest bepalende factoren.
  • Toetreding van diverse alternatieve financiers die de ontwikkelfase kortstondig willen financieren.
  • Aanscherping van financieringsnormen (o.a. lagere LTV’s, kortere looptijden, hogere risico-opslagen).
  • Toenemende proceduredruk op het gebied van KYC/CDD (herkomst vermogen, ABC-transacties, etc.).

Actueel nieuws