Skip to main content Skip to search

Bouw en Vastgoed

nieuwscarrousel bouw

BOUW EN VASTGOED

“Zitten we midden in de zeven vette jaren voor de bouw & vastgoedsector?”

Wij geloven in een mooie toekomst voor de bouw & vastgoed sector. In veel deelsectoren is er sprake van (langdurige) schaarste. Het klopt dat na jaren van vraaguitval de markt in Nederland weer massaal op zoek is naar ruimte voor woningen en bedrijfspanden. Naast nieuwbouw is er steeds meer aandacht voor transformatie en renovatie. Herbestemming, herontwikkeling en hergebruik van schaarse middelen is de toekomst. Dankzij technologische ontwikkelingen zijn steeds meer mogelijkheden bereikbaar. Hoe zorgt de sector er nu voor dat er in de huidige hausse een bestendige en duurzame groei plaatsvindt?

Drivers voor groei in de bouw- en vastgoedsector zijn onder meer:

 • Almaar stijgende vraag in woning- en utiliteitsbouw. Een evenwicht tussen vraag en aanbod is voorlopig niet te verwachten.
 • Beleid overheid, maatschappij, maar ook financiers richting verduurzaming en herontwikkeling.
 • Technologische ontwikkelingen zoals doorbraken in gebouw domotica, BIM, 3D printing in de ontwerpfase en bij renovatie, security, robotisering in prefab, verbetering onderhoud door Internet of Things
 • Lage financieringslasten
 • Aantrekkelijke subsidie & fiscale aftrekmogelijkheden voor duurzame en innovatieve bouwprojecten

FBM kan u helpen bij het formuleren van oplossingen voor bouwgerelateerde vraagstukken:

 • De groei van de bouwproductie neemt voor het 4e jaar achtereen toe. In 2018 naar verwachting > 4.5%. Dat klinkt goed, maar zorgt ook voor forse prijsstijgingen en de nodige hoofdbrekens bij marktpartijen.
 • Beschikbare capaciteit en doorlooptijd vergunningen zijn potentiële spelbrekers in de bouw. Regievoering wordt steeds belangrijker.
 • De financieringsbereidheid van de vastgoedfinanciers beperkt de groei van de vastgoedexploitatie. Komen er duurzame alternatieven
 •  De bouwprijzen stijgen door aanhoudende vraag. Profiteren de bouwers hier ook van?.
 • Duurzaam bouwen. Welke mogelijkheden zijn er en is dit wel rendabel voor mij?
 • Welke lange termijn risico’s zijn er die op korte termijn niet zichtbaar zijn?

Onderscheidend vermogen FBM:

Met welke vraagstukken kunnen wij u met onze kennis en relevante ervaring in de bouw & vastgoed sector helpen? En hoe maken wij de potentiële effecten van alle ontwikkelingen in uw sector op uw bedrijf inzichtelijk?

 • Financieringsbereidheid van externe financiers is cruciaal voor het realiseren van plannen. Wij bieden financiers het vertrouwen in uw plannen. Onder meer door de juiste analyses te maken, de kansen en risico’s van projecten samen met u goed in te schatten en oplossingen te bedenken voor enkele fundamentele vraagstukken.
 • Projectbeheersing en strakke sturing op onder meer de onderhanden werk portefeuille zijn cruciaal voor goede resultaten. Wij kennen de patronen en spelen samen met u in op de belangrijke trends en ontwikkelingen, zodat uw onderneming een toekomstbestendige financiële basis krijgt.
 •  Wij interesseren ons continue in alle ontwikkelingen die vooruitgang en groei van uw sector betekenen. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Wij sparren graag met u over het inspelen op deze ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan door te rekenen.
 • De overheid betaald graag tot zelfs 15% van de investeringskosten mee aan duurzame investeringen. Wij kennen, samen met onze partners, goed de weg in het subsidie oerwoud.
 • Consolidatie in de sector is een continue proces. Wij spelen hier samen met u op in door onze financieringskennis te koppelen aan strategisch inzicht en een adequate aan- en verkoop begeleiding van bedrijven. Hierdoor blijft u in het complexe speelveld uw concurrenten voor.
  FBM adviseert en begeleidt bouw- en vastgoedexploitatie bedrijven bij alle financierings-, herstructurerings- en fusie- en overnamevraagstukken. FBM is hierbij adviseur en vertrouwenspersoon van de DGA, zowel zakelijk als privé.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend eerste gesprek. Dit gesprek kan u in vele opzichten verder brengen. Daarnaast stellen wij een analyse op en komen wij graag met een plan van aanpak. Onze visie is om in teamverband altijd tot een gewenst resultaat te komen. Wij adviseren, u beslist.