In onze financiële adviespraktijk zijn ruzies tussen eigenaren aan de orde van de dag. Het patroon is bijna altijd hetzelfde. Er ontstaat frictie tussen twee eigenaren over geld, zeggenschap of status. Iemand voelt zich ernstig tekort gedaan maar spreekt dit niet uit. Het conflict is ontstaan maar nog niet geboren. De relatie wordt slechter, partijen stoppen met praten en gaan elkaar uit de weg. Dit gaat door totdat de bom barst.

Ondernemers zoeken bij ruzie meestal hulp bij een advocaat. Zij zoeken de veiligheid van een juridisch deskundige die support geeft. Daar waar mediaton bij echtscheiding, arbeidsconflict en nalatenschap normaal is geworden kiezen ondernemers vooral voor het “arena-model”.

Opvallend omdat de onderneming een belangrijk gemeenschappelijk bezit is. Opvallend ook, omdat de snelste en goedkoopste oplossing niet de rechtsgang is. Dit is ook de overtuiging van advocaten zelf, zo blijkt uit een onderzoek uit 2018 van o.m. de Vereniging van Zakelijke Mediation. Slechts 4% van de advocaten ziet een rechtsgang als meest effectieve oplossing voor een zakelijk dispuut. De rest noemt arbitrage, mediation, een unieke aanpak per geval of een combinatie van methoden als beste optie.

In de Verenigde Staten is Alternative Dispute Resolution verder ontwikkeld dan bij ons. Naast klassieke mediation zijn er diverse alternatieve methoden om tot een oplossing te komen. Methoden waarbij de bemiddelaar niet een louter neutrale rol speelt maar ook adviezen geeft, actief stuurt naar een oplossing of zelfs een (bindend) oordeel geeft. En dat is meestal nodig ook. En het werkt. Ondernemers zijn weliswaar koppig maar meestal goed in staat om feedback van onpartijdige derden te ontvangen. Want niemand zit te wachten op jarenlange processen.

Herkenbaar? Bij FBM werken gespecialiseerde zakelijke mediators en conflictbemiddelaars. Kom een keer met ons praten en kies de methode die het beste bij jou past.

Alexander Thomassen
Associate Partner FBM
+31(06) 549 14 616
a.thomassen@fbm.nl