Skip to main content Skip to search

FBM Family Office

Family_Office_1200x397

FBM FAMILY OFFICE

Uw trusted advisor bij het beheren van bedrijfs- en familiezaken

U heeft een familiebedrijf met meerdere familieleden als eigenaar of als medewerker in de onderneming. U heeft misschien een familieholding, een stichting administratiekantoor of een familieraad. U heeft misschien ook toezichthouders of externe financiers die bepaalde eisen of voorwaarden hebben gesteld. Goed bestuur vraagt om een zorgvuldige organisatie van al deze bedrijfs- en familiebelangen. Hoe groter hoe ouder het familiebedrijf, hoe complexer de organisatie en de administratie.

Wat zijn onze diensten?

Veel van onze klanten gebruiken onze Family Office diensten om zeker te weten dat zij aan alle bestuurlijke en financiële verplichtingen voldoen. Onze financieel administratieve diensten zijn altijd maatwerk en volledig ingericht op uw governance. Voorbeelden van onze Family Office diensten zijn:

 • Agenderen, organiseren, notuleren van familiebijeenkomsten zoals het familieberaad of vergaderingen van de familiestichting en/of de familieholding
 • Bijhouden van registers en bestanden van familieleden, aandeelhouders en certificaathouders
 • Bijhouden van het organigram met alle vennootschappen, stichtingen en andere juridische entiteiten
 • Het registreren en desgevraagd aanpassen van bevoegdheden, rechten en plichten van aandeelhouders, commissarissen en directieleden
 • Registeren van belangrijke besluiten van directie, familieraad of toezichthouders
 • Informeren van familieleden over het familiebedrijf d.m.v. een informatiesessies, blogs en nieuwsbrieven
 • Onderhoud van contacten met banken, vermogensbeheerders en investeerders en het controleren van de gemaakte afspraken, ratio’s en convenanten
 • Periodieke overzichten van bezittingen, schulden, geldstromen en rendementen
 • Aanvragen van zakelijke en privé financieringen namens de familie en aandeelhouders
 • Uitvoeren van besluiten in het familiestatuut
 • Inrichten van een passend governance model
 • Ontwerpen van een noodplan in geval van het wegvallen van bestuurders of aandeelhouders

Wat is het voordeel voor u?

FBM Family Office neemt een groot deel van de organisatie en de administratie van familie- en bestuursvergaderingen voor haar rekening. Wij houden registers bij en wij zorgen dat interne en externe stakeholders tijdig worden geïnformeerd. Wij werken met de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid en discretie en wij adviseren u tijdig om bepaalde besluiten te nemen als wij bestuurlijke of financiële problemen voorzien. Zodat u met een gerust hart kunt ondernemen.

Waarom FBM?

FBM adviseert sinds haar oprichting in 1990 DGA’s, familiebedrijven en bedrijfsfamilies. Wij helpen onze klanten met financieel administratieve dienstverlening en met passend strategisch advies. Onze medewerkers zijn deskundig, ervaren, discreet en betrouwbaar. Onze klanten waarderen en vertrouwen ons door ons bijvoorbeeld te benoemen als bestuurder in de familiestichting.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

Als u onze Family Office diensten overweegt neem dan telefonisch contact met ons op. In een vrijblijvend en informatief intakegesprek leggen wij graag onze werkwijze uit. Dit gesprek kan u in vele opzichten verder brengen. Daarnaast stellen wij een analyse van uw situatie op en komen wij met een plan van aanpak. Onze visie is om in teamverband altijd tot een gewenst resultaat te komen. Wij adviseren, u beslist.