Skip to main content Skip to search

Herstructurering

diensten herstructurering

HERSTRUCTURERING: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Stefan: ”De praktijk van herstructurering staat aan de vooravond van grote ingrijpende veranderingen.”

Stefan Antonissen is de specialist op het gebied van herstructurering bij FBM. Stefan: “Vanuit de Europese Unie zijn voorstellen gedaan voor nieuwe wetgeving op het gebied van herstructurering en recovery. De huidige wetgeving is statisch en verouderd. Wij zien vaak gebeuren dat bedrijven onterecht faillissement aan moeten vragen omdat bepaalde crediteuren niet mee willen werken aan een crediteuren akkoord. Met de komst van de Wet Continuïteit Ondernemingen II (WCO II) en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), worden de mogelijkheden voor de onderneming om gunstige schuldafspraken te maken groter.”

Wie is FBM?

FBM is in 1990 opgericht door oud-bankiers die ondernemers willen bijstaan in goede en slechte tijden. Vanuit die visie hebben zij besloten om de ondernemers rechtstreeks te gaan helpen bij het herstellen van de winstgevendheid van de onderneming. In al die jaren hebben wij vele ondernemers succesvol bijgestaan omvormen en herfinancieren van hun onderneming.

Waarom FBM?

Als goede en slechte jaren elkaar te vaak afwisselen en u de controle dreigt te verliezen dan is herstructurering dé enige oplossing. Uw bedrijf zit in uw hart, daarom onderneemt u ook met passie. Maar als uw bedrijf in een neerwaartse spiraal is gekomen en u er niet meer alleen voor wilt staan dan is het goed om een adviseur met ervaring te hebben die met beide benen op de grond staat. In een crisissituatie is snelheid en het nemen van de juiste beslissingen cruciaal. FBM beschikt over de mensen en de tools om samen met u de onderneming weer op het goede spoor te krijgen.

Diensten

Wij maken een snelle analyse van de situatie waarin uw onderneming verkeert. Vervolgens gaan wij direct tot actie over. Wij regisseren het proces, creëren inzicht, schakelen met alle relevante betrokkenen en zoeken voor u naar de beste oplossing. Vanaf dit moment staat u er niet meer alleen voor. Wij zetten onze kennis, ervaring en ons netwerk voor u in. We creëren rust bij stakeholders en schuldeisers zodat we kunnen werken aan een structurele passende oplossing voor u en uw onderneming.

FBM is in staat u te assisteren bij de volgende situaties:

  • Voortdurende verliezen waardoor de liquiditeit- en vermogenssituatie van uw onderneming ernstig aangetast zijn
  • Banken, schuldeisers en fiscus het vertrouwen in uw onderneming hebben opgezegd
  • Bijzonder beheer van de bank in beeld komt
  • Uw bedrijf gereorganiseerd moet worden
  • Slecht presterende onderdelen van uw bedrijf moeten worden afgestoten of verzelfstandigd
  • Interne conflicten tussen aandeelhouders en/of het management niet zelf oplosbaar zijn
  • Opvolging acuut aan de orde is doordat de ondernemer en/of het management plotseling niet in staat meer is het bedrijf te (be)sturen.
  • Als de continuïteit in gevaar is.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend eerste gesprek. Dit gesprek kan u in vele opzichten verder brengen. Daarnaast stellen wij een analyse op en komen wij graag met een plan van aanpak. Onze visie is om in teamverband altijd tot een gewenst resultaat te komen. Wij adviseren, u beslist.

Laatste nieuws