Skip to main content Skip to search

Archief Blogberichten

OR en financiering

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij onder andere voorgenomen besluiten tot het aantrekken en verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer (tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming).

Lees verder...

Stikstof en PFAS: een crisis die zijn weerga niet kent?

Het rommelt weer eens een keer in de bouwsector. En nu eens niet door slechte economische omstandigheden of het ontbreken van vraag. Maar door overheidsbesluiten die een ongekend effect hebben op vele sectoren.

Alhoewel de stikstof- en de PFAS problematiek in de kern veel van elkaar verschillen is er wel een grote gemene deler te herkennen. Beide problematieken zorgen er voor dat een meerderheid van nieuw op te starten bouw & grondverzetswerkzaamheden ernstige vertraging oploopt. De overheid haalt onder meer haar doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen niet, maar ook vele infrastructurele projecten kunnen niet of ernstig vertraagd van start.

Lees verder...

Ruzie tussen aandeelhouders: hoe lossen we het op?

In onze financiële adviespraktijk zijn ruzies tussen eigenaren aan de orde van de dag. Het patroon is bijna altijd hetzelfde. Er ontstaat frictie tussen twee eigenaren over geld, zeggenschap of status. Iemand voelt zich ernstig tekort gedaan maar spreekt dit niet uit. Het conflict is ontstaan maar nog niet geboren. De relatie wordt slechter, partijen stoppen met praten en gaan elkaar uit de weg. Dit gaat door totdat de bom barst.

Lees verder...

Het landschap van vastgoedfinanciers blijft in beweging

De Nederlandse grootbanken, ING, ABN Amro en Rabobank zijn nog steeds actief in de Nederlandse vastgoedmarkt. Maar niet meer met de volumes en de risico’s van voor de crisis. Diverse partijen proberen hier nu op in te spelen waardoor het landschap van vastgoedfinanciers volop in beweging is.

Lees verder...

Waarde of Waardeloos?

WeWork: voor de beursgang (september 2019) gewaardeerd op $47 miljard, nu op rand van faillissement. 

In navolging van partijen als Google, Amazon en Facebook hebben met name durfkapitalisten geprobeerd om o.a. het succes met Uber en WeWork te herhalen. Wat beweegt deze durfkapitalisten nu om jarenlang miljarden te pompen in verlieslatende bedrijven?

Lees verder...

Historisch lage rente. Kans of bedreiging?

De afgelopen maanden is de rente steeds verder gedaald en zelfs de 5 en 10-jaars IRS zijn nu fors negatief.

Zie tabel hieronder.

Euribor: Basistarief voor debet- en creditrente rekening-courant, (kasgeld)leningen en deposito’s. Een uitgebreid overzicht van de Euribor tarieven is te vinden op de Euribor-rates site.
IRS: Basistarief voor debetrente leningen (= Interest Rate Swap). Bovengenoemde tarieven zijn een indicatie en een momentopname.

Dit biedt kansen om leningen over te sluiten of de bank te verzoeken de leningen om te zetten naar een lagere rente met een langere looptijd. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met boeterente voor afkoop van de bestaande rente-looptijden. Deze kosten kunnen dan worden verdisconteerd in de rente van de nieuwe looptijd.

Echter lijkt het profiteren van lage rente heel lucratief, maar heeft ook zo zijn nadelen. De looptijden worden lang en de flexibiliteit ten aanzien van toekomstige veranderingen worden daarmee beperkt. Zo kan goedkoop toch nog weer een duurkoop zijn.

De onderneming dient zichzelf eerst een goed beeld te vormen welke renterisico’s men loopt. Welk deel van de financieringsportefeuille is afgedekt en voor hoe lang (nog)? Hoe zeker is de onderliggende kredietbehoefte en gaat deze toe- of afnemen? Hoe lang heeft de financier een financieringscommitment gegeven? Hoeveel flexibiliteit wenst u, bijvoorbeeld voor (extra) toekomstige aflossingen? Na beantwoorden van deze vragen kan u eventueel overwegen te gaan voor een lage rente.

Albert van Lunteren
Partner FBM

Lees verder...

Animo van banken voor vastgoedfinanciering tot € 20 mln. loopt sterkt terug

Uit onderzoek door KPMG blijkt dat banken zich steeds meer richten op de financiering van grotere transacties. Waar de gemiddelde vastgoedlening 2 jaar geleden nog € 8 mln bedroeg, ligt dat nu op € 23 mln. Bijkomende ontwikkeling is dat de eisen voor kredietverlening al sinds enkele jaren steeds verder worden aangescherpt. Voor de kleinere tickets (tot € 5 mln) komen er steeds meer alternatieve financiers in de markt. Hierdoor zal met name voor het het middensegment financiering van een project of belegging steeds lastiger worden. Wij herkennen dit vanuit onze dagelijkse praktijk. Doordat de banken steeds meer overgaan tot ‘cherry picking’ is het van groot belang om vroegtijdig met een goed doortimmerd plan bij het juiste loket aan te kloppen. Door op deze manier te werk te gaan, blijkt het in de praktijk nog steeds mogelijk passende financiering op te halen, ook voor tickets tot € 20 mln.

Lees hier het hele artikel uit het FD:

Banken beperken zich steeds meer tot grote vastgoeddeals

Lees verder...

Petrol Sign neemt Armada Janse over – FBM treedt op als adviseur van koper

Petrol Sign is leverancier voor lichtreclame voor tankstations. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië en is onderdeel van het beursgenoteerde MS International Plc. Om de verdere groei-ambities kracht bij te zetten heeft Petrol Sign per 11 september 2019 Armada Janse overgenomen van de Andus Group. FBM (Ben Kaal) heeft in deze transactie opgetreden als adviseur van Petrol Sign.

Zie voor meer informatie het Persbericht:

Nieuwsbericht – Petrol Sign neemt Armada Janse over_def

Lees verder...

FBM heeft Caliber Europe succesvol begeleid bij de verkoop aan een strategische partner

FBM, Stefan Antonissen en Michiel Dullaert, hebben Caliber Europe, producent van Car Audio Equipment, Home Entertainment en Smart Home producten succesvol begeleid bij de verkoop aan een groep strategische investeerders.

Caliber Europe is al jaren een toonaangevende producent van consumenten elektronica producten, zoals Car Audio Equipment, Home Entertainment en Smart Home producten. Op het gebied van Car Audio is Caliber momenteel de 4e grote speler in de EU.  Met de overname door de strategische investeringsgroep wordt beoogd om met Caliber Europe in alle actieve productsegmenten door te groeien tot een toonaangevende speler op Europese markt.

Lees verder...