Skip to main content Skip to search

Archief december 2019

OR en financiering

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij onder andere voorgenomen besluiten tot het aantrekken en verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer (tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming).

Lees verder...

Stikstof en PFAS: een crisis die zijn weerga niet kent?

Het rommelt weer eens een keer in de bouwsector. En nu eens niet door slechte economische omstandigheden of het ontbreken van vraag. Maar door overheidsbesluiten die een ongekend effect hebben op vele sectoren.

Alhoewel de stikstof- en de PFAS problematiek in de kern veel van elkaar verschillen is er wel een grote gemene deler te herkennen. Beide problematieken zorgen er voor dat een meerderheid van nieuw op te starten bouw & grondverzetswerkzaamheden ernstige vertraging oploopt. De overheid haalt onder meer haar doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen niet, maar ook vele infrastructurele projecten kunnen niet of ernstig vertraagd van start.

Lees verder...