Skip to main content Skip to search

Archief oktober 2019

Waarde of Waardeloos?

WeWork: voor de beursgang (september 2019) gewaardeerd op $47 miljard, nu op rand van faillissement. 

In navolging van partijen als Google, Amazon en Facebook hebben met name durfkapitalisten geprobeerd om o.a. het succes met Uber en WeWork te herhalen. Wat beweegt deze durfkapitalisten nu om jarenlang miljarden te pompen in verlieslatende bedrijven?

Lees verder...

Historisch lage rente. Kans of bedreiging?

De afgelopen maanden is de rente steeds verder gedaald en zelfs de 5 en 10-jaars IRS zijn nu fors negatief.

Zie tabel hieronder.

Euribor: Basistarief voor debet- en creditrente rekening-courant, (kasgeld)leningen en deposito’s. Een uitgebreid overzicht van de Euribor tarieven is te vinden op de Euribor-rates site.
IRS: Basistarief voor debetrente leningen (= Interest Rate Swap). Bovengenoemde tarieven zijn een indicatie en een momentopname.

Dit biedt kansen om leningen over te sluiten of de bank te verzoeken de leningen om te zetten naar een lagere rente met een langere looptijd. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met boeterente voor afkoop van de bestaande rente-looptijden. Deze kosten kunnen dan worden verdisconteerd in de rente van de nieuwe looptijd.

Echter lijkt het profiteren van lage rente heel lucratief, maar heeft ook zo zijn nadelen. De looptijden worden lang en de flexibiliteit ten aanzien van toekomstige veranderingen worden daarmee beperkt. Zo kan goedkoop toch nog weer een duurkoop zijn.

De onderneming dient zichzelf eerst een goed beeld te vormen welke renterisico’s men loopt. Welk deel van de financieringsportefeuille is afgedekt en voor hoe lang (nog)? Hoe zeker is de onderliggende kredietbehoefte en gaat deze toe- of afnemen? Hoe lang heeft de financier een financieringscommitment gegeven? Hoeveel flexibiliteit wenst u, bijvoorbeeld voor (extra) toekomstige aflossingen? Na beantwoorden van deze vragen kan u eventueel overwegen te gaan voor een lage rente.

Albert van Lunteren
Partner FBM

Lees verder...

Animo van banken voor vastgoedfinanciering tot € 20 mln. loopt sterkt terug

Uit onderzoek door KPMG blijkt dat banken zich steeds meer richten op de financiering van grotere transacties. Waar de gemiddelde vastgoedlening 2 jaar geleden nog € 8 mln bedroeg, ligt dat nu op € 23 mln. Bijkomende ontwikkeling is dat de eisen voor kredietverlening al sinds enkele jaren steeds verder worden aangescherpt. Voor de kleinere tickets (tot € 5 mln) komen er steeds meer alternatieve financiers in de markt. Hierdoor zal met name voor het het middensegment financiering van een project of belegging steeds lastiger worden. Wij herkennen dit vanuit onze dagelijkse praktijk. Doordat de banken steeds meer overgaan tot ‘cherry picking’ is het van groot belang om vroegtijdig met een goed doortimmerd plan bij het juiste loket aan te kloppen. Door op deze manier te werk te gaan, blijkt het in de praktijk nog steeds mogelijk passende financiering op te halen, ook voor tickets tot € 20 mln.

Lees hier het hele artikel uit het FD:

Banken beperken zich steeds meer tot grote vastgoeddeals

Lees verder...