Hoe werkt herstructurering?

Hoe werk herstructurering?

Wanneer financiële indicatoren op rood springen, ‘business as usual’ niet meer blijkt te werken en liquiditeit een probleem wordt moet er snel worden ingegrepen. Het voortbestaan van een organisatie kan soms snel, maar vaker sluipend, in gevaar zijn. Directe herstructureringsmaatregelen zijn noodzakelijk om het tij te keren. Als ondernemer of aandeelhouder kunt u dan zelf een herstructurering starten. Voordat de bank dit voor u opstart of een faillissement voor u wordt aangevraagd.

In deze whitepaper delen we een aantal indicatoren die aangeven dat een bedrijf geherstructureerd moet worden om weer uitzicht te krijgen op een gezonde toekomst. Vervolgens bespreken we de fasen van een typisch herstructureringstraject en de ervaring van FBM Corporate Finance.

Waarom herstructurering?

Wanneer een organisatie niet tijdig heeft ingespeeld op veranderingen kan stevig ingrijpen noodzakelijk zijn. Bekend aanleidingen zijn een productiecapaciteit die niet meer past bij de vraag, bedrijfsvoering die achter is gebleven bij de veranderingen in de markt of een verouderde proposities waar geen vraag meer naar is. Maar ieder geval blijft uniek. Wanneer op korte termijn structurele ingrepen gedaan moeten worden om de organisatie een nieuw perspectief op continuïteit te bieden is sprake van herstructurering. De termen recovery, crisismanagement of turn around worden hier ook wel voor gebruikt.

Inhoud van de whitepaper 'Wat is Herstructurering?'

In deze korte whitepaper komen de volgende onderwerpen aan de orde.  • Indicatoren

  • Analyse en nulmeting

  • Uitvoering van het plan

  • Opstellen verbeterscenario’s

  • Operationele herstructurering

  • Financiële herstructurering

  • Herstel en evaluatie

  • Uit de praktijk

  • Waarom FBM Corporate Finance?


Vrijblijvend downloaden

Vraag dit e-book geheel vrijblijvend aan via onderstaand formulier.

Email*
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Bedrijf
Op dit formulier is ons privacybeleid van toepassing.

Bedankt voor uw interesse, u ontvangt het e-book per mail.