Herfinanciering bij een stijgende rente

whitepaper

Herfinanciering bij een stijgende rente

Veel ondernemers zijn gewend geraakt aan lage rentelasten. Vanaf 2010 tot 2022 is de rente namelijk historisch laag geweest. De Euribor , een veel gebruikt benchmark tarief, was zelfs enige jaren negatief. Maar in 2022 kwam de omslag. Een ongekende stijging in de inflatie piekte in september 2022 met een consumentenprijsindex (CPI) van 14,5%.

Om de inflatie te bestrijden verhogen centrale banken daarom stapsgewijs de rente. Een hogere rente remt de economie en daarmee de vraag en een lagere vraag remt de stijging van de prijzen. Zo is de gedachte. Wat betekent dat voor de financiering van jouw bedrijf?

In deze paper gaan we in op:

  • De renteontwikkeling voor zakelijke kredieten en de impact daarvan op ondernemers
  • De kostenopbouw van een zakelijk krediet
  • De mogelijkheden om deze kostencomponenten te beïnvloeden en het maken van impactberekeningen

Download deze paper om te bepalen of je nu actie moet ondernemen.

Vrijblijvend downloaden

Vraag deze whitepaper geheel vrijblijvend aan via onderstaand formulier.

Emailadres*
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Bedrijf
Op dit formulier is ons privacybeleid van toepassing.

Bedankt voor uw interesse, u ontvangt het e-book per mail.