Skip to main content Skip to search

Herstructurering en herfinanciering sierteeltbedrijf

 
 

Herstructurering en herfinanciering sierteeltbedrijf

FBM heeft geassisteerd bij de herstructurering en benodigde herfinanciering. Inmiddels is het bedrijf weer in rustiger vaarwater. Er wordt weer geïnvesteerd, en de bank verleent de medewerking aan die investeringen.

Achtergrond

Groot sierteeltbedrijf dat een spronginvestering deed in een andere teelt.

Situatie

De spronginvestering liep ernstig uit in tijd en in geld. Slechte marktomstandigheden rondom het oorspronkelijke bedrijf veroorzaakte een groot liquiditeitstekort. Het bedrijf had bovendien te maken met veel crediteuren die hun geduld dreigden te verliezen. De bank leek het vertrouwen in de onderneming te hebben verloren en wilde niet meer met de ondernemer mee bewegen.

Aanpak FBM

FBM heeft namens haar klant het contact met crediteuren en de bank hersteld en zo het vertrouwen herwonnen. Via een deugdelijk plan heeft FBM alle betrokken partijen ervan weten te overtuigen dat het probleem niet alleen van de ondernemer was en gezorgd dat alle partijen bijdroegen in een stuk van de oplossing om de resultaten van de onderneming te verbeteren
Geholpen door de verbeterde resultaten kwam het bedrijf in normaal vaarwater. Zodoende was er weer ruimte om naar voren te kijken.

Resultaat

FBM is nog steeds betrokken bij het bedrijf. En is ook nog nauw betrokken bij de contacten met de bank. De bank heeft het herwonnen vertrouwen ook omgezet in daden. Door de herstelde financiering vanuit de bank kunnen er weer investeringen om de bedrijfsvoering te verbeteren worden gedaan.

Reactie van de klant

“In de beginperiode zorgde FBM voor rust. Ik kon weer ondernemen in plaats van met bank en crediteuren onderhandelen.” “In de volgende fase blijkt dat de inbreng van FBM vertrouwen geeft aan de bank. Dat helpt erg in de bedrijfsvoering.”

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

FBM komt graag langs voor een eerste gesprek. U ontvangt van ons een haalbaarheidsanalyse, daarna volgt een offerte. Het kost u dus niets, maar kan u wel in vele opzichten verder brengen.

  • Opgericht in 1990
  • Meer dan 500 klanten
  • Actief in vele sectoren
  • Inventief
  • Deskundig
  • Betrokken

Photo credits: CC BY 1.0, Link