Skip to main content Skip to search

Herstructurering en herfinanciering metaalbewerkingsbedrijf

 
 

Herstructurering en herfinanciering metaalbewerkingsbedrijf

FBM heeft geassisteerd bij de herstructurering en uiteindelijk de doorstart van de onderneming inclusief het arrangeren van de benodigde (her)financiering.

Achtergrond Klant

Middelgroot metaalbewerkingsbedrijf met ca. 20 medewerkers en een snel dalende omzet van circa 4 miljoen euro naar circa 2 miljoen euro in minder dan 1 jaar tijd.

Situatie

In de voorgaande jaren is de gedreven ondernemer zeer succesvol geweest in het binnenhalen van mooie opdrachten. Hij heeft zijn bedrijf daardoor erg snel zien groeien. Deze groei van activiteiten maakte de ondernemer er van bewust dat uitbreiding van de huisvesting van het bedrijf noodzakelijk was. De vervolgens uitgewerkte plannen voor volledige nieuwbouw van het bedrijfspand konden met dank aan de huisbankier en subsidiërende instanties al snel gerealiseerd worden. Dit was ook een goed moment om direct het volledige machinepark te vernieuwen. Niets stond meer in de weg naar een succesvolle toekomst.

Helaas trof de economische malaise, vrijwel direct na oplevering van het nieuwe pand, de onderneming in volle omvang. Het fonkelnieuwe machinepark was nagenoeg ongebruikt toen de eerste afnemers van het bedrijf melden niet meer te kunnen betalen. Immers de nieuwe machines moesten zich wel terugverdienen. Het prijskaartje voor dezelfde activiteiten moest wel omhoog. Steeds meer bestaande afnemers haakten af. De orderportefeuille slonk tot een ongekend laag niveau. Er was teveel en overgekwalificeerd personeel op de werkvloer.

Omzet en resultaat duikelden in noodtempo naar beneden. Niet alleen de ondernemer, maar ook de financiers begonnen zich zorgen te maken.

Aanpak FBM

FBM werd ingeschakeld voor assistentie. Na een grondige, maar ook snelle, analyse van de situatie wist FBM al snel waar de ondernemer behoefte aan had en hoe het bedrijf uit het dal zou kunnen klimmen.

De ondernemer stond voor de uitdaging om de miljoeneninvesteringen in zijn bedrijf te laten renderen in een markt die volledig ingestort was.

Het plan van aanpak bevatte concrete acties op vier terreinen: omzet, organisatie, kosten en liquiditeit.

Omzet:

nieuwe markten aanboren en klanten binnenhalen door slimme en gerichte acties. Deze kosten echter tijd. En die tijd was er eigenlijk niet gelet op de penibele situatie waarin het bedrijf verkeerde.

Organisatie:

ook aan de interne en juridische organisatie bleek er veel te verbeteren. Ook deze noodzakelijke aanpassingen kosten meer tijd dan nog beschikbaar.

Kosten:

op vrijwel alle terreinen bleken flinke kostenbesparingen mogelijk te zijn. Sommige besparingen waren snel te realiseren. Andere besparingen daarentegen pas na reguliere beëindiging van de bestaande contracten.

Liquiditeit:

er is veel moeite gedaan om de liquiditeitssituatie snel te herstellen. Ten eerste om achterstallige betalingen van grote afnemers binnen te halen. De meeste inspanningen gingen echter zitten in een combinatie van voorstellen aan leveranciers en financiers met als doelstelling om tot een snelle schuldreductie te komen. Immers de financieringslasten trokken een onevenredig zware wissel op het bedrijf. Ondanks dat het grootste deel van leveranciers en financiers bereid bleek mee te werken aan de schuldsanering waren het de kredietverzekeraars die een streep door de rekening zetten.

Voor het bedrijf zat er daardoor niets anders op dan een gecontroleerde doorstart te maken met behulp van FBM.

Resultaat

Als gevolg van de intensieve herstructureringsfase kostte het de ondernemer uiteindelijk relatief weinig moeite om deze doorstart te realiseren. De door FBM uitgewerkte plannen lagen al volledig klaar. Samen met de ondernemer bleek het vinden van investeerders voor een volledig gesaneerd bedrijf geen enkel probleem te zijn. De doorstart voorstellen van de aldus ontstane investeerders combinatie aan de curator hadden daardoor het meeste kans van slagen. Leveranciers, afnemers en financiers toonden zich uiterst gelukkig met deze succesvolle doorstart.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

FBM komt graag langs voor een eerste gesprek. U ontvangt van ons een haalbaarheidsanalyse, daarna volgt een offerte. Het kost u dus niets, maar kan u wel in vele opzichten verder brengen.

  • Opgericht in 1990
  • Meer dan 500 klanten
  • Actief in vele sectoren
  • Inventief
  • Deskundig
  • Betrokken