Skip to main content Skip to search

Bookdifferent

 
 

Case: Bookdifferent.com

Zo’n vijf jaar geleden wilde een groep milieubewuste mensen graag iets gaan bijdragen aan de verduurzaming van het toerisme. Daarbij was de focus vooral gericht op (hotel-)accommodaties. Dit initiatief leidde uiteindelijk tot de bookingssite “BookDifferent.com” voor accommodaties. Consumenten kunnen op deze site accommodaties vergelijken op sociale en duurzaamheidsaspecten en vervolgens tot een boeking overgaan. Deze wordt dan afgewikkeld op basis van de prijzen en voorwaarden van Booking.com.

Situatie

Om het bereik en de impact te vergroten was het noodzakelijk dat de website fors zou groeien. Hiervoor moest eerst een stap naar een nieuwe doelgroep worden gezet: business-to-business. Er waren weliswaar voldoende plannen, maar er was onvoldoende geld.

Een duurzaamheidsideaal is mooi, maar vereist wel uitvoering van plannen. FBM heeft in samenwerking met één van haar cliënten, Martijn van Zoeren, en het bestuur van de stichting BookDifferent een extra impuls weten te gegeven door de voorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van die plannen.

FBM is tevens gevraagd om de groei financieel te begeleiden. Zij heeft daarbij de coördinerende rol op zich genomen en risicodragend kapitaal aangetrokken zonder dat dit ten koste zou gaan van de ideële doelstelling.

Oplossing van FBM

De activiteiten zijn vanuit de stichting verkocht aan een nieuw opgerichte besloten vennootschap waarin de investeerders een aandelenbelang verwierven. Zowel de fiscale aspecten als de wijze waarop de zeggenschap werd geregeld, zijn uitgebreid door FBM aan de orde gesteld. Om het ‘social enterprise karakter’ tastbaar te maken zijn er tal van maatregelen genomen waaronder bijvoorbeeld een zeer bescheiden managementvergoeding en een uiterst terughoudend dividendbeleid.

Resultaat

Door deze financiële herstructurering is aan alle voorwaarden voldaan om de groeiplannen te verwezenlijken én de ideële doelstellingen van BookDifferent.com een enorme impuls te geven. Eén van die impulsen ontstaat door de ontwikkeling van een b2b-instrument. Naar verwachting zal dit b2b-instrument binnen drie jaar in enkele tientallen landen verkocht worden.

Bij FBM zijn we niet alleen blij dat wij dit project zo succesvol hebben kunnen afronden, maar zijn we ook dankbaar dat we aan een dergelijke ideële doelstelling hebben kunnen bijdragen.

“Ik heb FBM er niet alleen bij betrokken vanuit hun expertise, maar ook om daarmee het stichtingsbestuur vanuit een onafhankelijke hoek te kunnen laten adviseren. Dit laatste was een absolute eis vanuit mijn zijde om belangenverstrengeling te voorkomen.”, aldus Martijn van Zoeren.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

FBM komt graag langs voor een eerste gesprek. U ontvangt van ons een haalbaarheidsanalyse, daarna volgt een offerte. Het kost u dus niets, maar kan u wel in vele opzichten verder brengen.

  • Opgericht in 1990
  • Meer dan 500 klanten
  • Actief in vele sectoren
  • Inventief
  • Deskundig
  • Betrokken